บัตรเข้าชม

คนไทย ราคาเต็ม
ผู้ใหญ่ 300 บาท
เด็ก 100 บาท
ต่างชาติ ราคาเต็ม
ผู้ใหญ่ 650 บาท
เด็ก 300 บาท
**** เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี เข้าชมฟรี!!! ****
**** ราคานี้เป็นราคาสำหรับเข้าชมโซนนิทานเมืองไม้เท่านั้น ไม่รวมบ้านคนรักไม้ ****

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

error: Content is protected !!