บัตรเข้าชม

คนไทย ราคาเต็ม
ผู้ใหญ่ 150 บาท
เด็ก 150 บาท
ต่างชาติ ราคาเต็ม
ผู้ใหญ่ 250 บาท
เด็ก 250 บาท
**** เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี เข้าชมฟรี!!! ****
**** ราคานี้เป็นราคาเข้าชมได้ทั้ง โซนนิทานเมืองไม้ และ บ้านคนรักไม้ ****

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

error: Content is protected !!