บ้านคนรักไม้

บ้านคนรักไม้ Gallery ส่วนตัวของท่านประธาน (คุณณรงค์ ทิวไผ่งาม) เป็นส่วนโชว์งานไม้แกะสลักสะสมอีกที่หนึ่ง ที่เพิ่งเปิดให้เข้าชมได้ไม่นานนี้เอง ชิ้นงานแต่ละชิ้นล้ำค่า หาดูยาก บางชิ้นมีอายุที่ยาวนานกว่าหลายชั่วอายุคน.

error: Content is protected !!