พิพิธภัณฑ์

นิทานเมืองไม้ (Museum zone) เป็นส่วนโชว์งานไม้แกะสลักสะสมกว่า 2,000 ชิ้น โดยมีมนุษย์ต้นไม้ใจดีชื่อ “ปู่สัก” จะเป็นผู้เล่าเรื่อง การกำเนิดของโลก และการผจญภัยของชาวเมืองไม้ผ่านดินแดนพิศวง เพื่อไปให้ถึงอณาจักรผู้สร้างจักรวาล โดยปู่สักเองก็จะเดินทางไปกับนักท่องเที่ยวด้วย งานไม้ทั้งหมดจัดแสดงในอาคารปรับอากาศพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ใช้ระบบ แสง สี เสียง เพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินในการชมงานศิลปะและสนุกตื้นเต้นไปกับนิทานเมืองไม้ โดยนิทานเมืองไม้นี้จะถูกจัดแสดงแบ่งเป็นห้องทั้งหมด 10 ห้อง.

1.ห้องรากไม้ อ่านต่อ>>

2.ห้องสัตว์ป่า อ่านต่อ>>

3.ห้องชาวเมืองไม้ อ่านต่อ>>

4.ห้องพญานาค อ่านต่อ>>

5.ห้องโลกใต้บาดาล อ่านต่อ>>

6.ห้องเทวาณฤมิตร อ่านต่อ>>

7.ห้องฮินดู อ่านต่อ>>

8.ห้องกวนอิม อ่านต่อ>>

9.ห้องพุทธ อ่านต่อ>>

10.ห้องคริสต์ อ่านต่อ>>

บ้านคนรักไม้ Gallery ส่วนตัวของท่านประธาน (คุณณรงค์ ทิวไผ่งาม) เป็นส่วนโชว์งานไม้แกะสลักสะสมอีกที่หนึ่ง ที่เพิ่งเปิดให้เข้าชมได้ไม่นานนี้เอง ชิ้นงานแต่ละชิ้นล้ำค่า หาดูยาก บางชิ้นมีอายุที่ยาวนานกว่าหลายชั่วอายุคน.

error: Content is protected !!