ห้องคริสต์

รูปพาโนราม่า (คลิกเมาส์ขวาแล้วลาก หรือ touch screen เลื่อนรูปไปซ้าย – ขวาตามต้องการ)

chist

ห้องคริสต์ ผู้สร้างจักรวาลเมื่อสร้างโลกขึ้นมาก็มีความรักต่อมนุษย์ และยังมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้สร้างฯได้อวตาลมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสอนแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับมนุษย์เช่นกัน

chist2

ห้องนี้ใช้เวลาในการสร้าง 10 ปี โดยศิลปินชาวฟิลิปปิน โดยจัดลักษณะให้คล้ายโบสท์ ไม้ที่นำมาแกะเป็นแกนของไม้สักทองทั้งหมด

<<ห้องพุทธ ห้องรากไม้>>

error: Content is protected !!