ห้องพญานาค

รูปพาโนราม่า (คลิกเมาส์ขวาแล้วลาก หรือ touch screen เลื่อนรูปไปซ้าย – ขวาตามต้องการ)

naga2

ห้องถ้ำพญานาค  เพื่อให้ชาวเมืองไม้สามารถไปถึงอาณาจักรผู้สร้างได้ จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากพญานาคก่อน เพราะพญานาคเป็นทางเชื่อมเดียวระหว่าง โลกมนุษย์และอาณาจักรผู้สร้าง

naga1

ห้องนี้จัดแสดงโดยใช้ซากไม้เทพธาโรที่มีอายุมากกว่า 100ปี ทำให้ชิ้นงานพญานาคทุกชิ้นในห้องนี้เป็นชิ้นงานที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกไม่สามารถทำซ้ำได้อีก

<<ห้องชาวเมืองไม้ ห้องโลกใต้บาดาล>>

error: Content is protected !!