ห้องรากไม้

ห้องรากไม้  เป็นสิ่งมีชีวิตแรกที่กำเนิดขึ้นบนโลกโดยความต้องการของผู้สร้างจักรวาล ต้นไม้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล

ห้องนี้จัดแสดงรากไม้ขนาดใหญ่อายุกว่า 500 ปี และเสาไม้ที่เป็นโรคทำให้มีรูปทรงที่สวยงาม

<<ห้องคริสต์ ห้องสัตว์ป่า>>

error: Content is protected !!