ห้องสัตว์ป่า

รูปพาโนราม่า (คลิกเมาส์ขวาแล้วลาก หรือ touch screen เลื่อนรูปไปซ้าย – ขวาตามต้องการ)

ห้องสัตว์ป่า หลังจากที่ต้นไม้เติบโตจนเป็นป่า ผู้สร้างจักรวาลจึงบันดาลให้สิ่งมีชีวิตที่มีวิญญานกำเนิดขึ้นเพื่ออยู่อาศัยกับป่า เป็นต้นกำเนิดของสัตว์ป่า

ห้องนี้จัดแสดงไม้แกะสลักรูปสัตว์ต่าง ที่รวบรวมมาจากตอนเหนือ,ใต้ของประเทศไทย และบางส่วนมาจากประเทศอินโดนีเซีย

<<ห้องรากไม้ ห้องชาวเมืองไม้>>

error: Content is protected !!