ห้องฮินดู

รูปพาโนราม่า (คลิกเมาส์ขวาแล้วลาก หรือ touch screen เลื่อนรูปไปซ้าย – ขวาตามต้องการ)

ห้องฮินดู เมื่อขึ้นมาสู่อาณาจักรผู้สร้าง จะพบกับผู้สร้างที่มีรูปลักษณ์แตกต่างกันตามความเชื่อ ,ภาษา และถิ่นที่อยู่ของแต่บุคคล แต่ชาวเมืองไม้เชื่อว่าในจักรวาลนี้มีผู้สร้างเพียงองค์เดียว

ห้องนี้จัดแสดงด้วยรูปแกะสลักเทพของศาสนาของพราหม์ฮินดู  จะมีพระพิฆเนศ หลากหลาย และมีผู้สร้างคือ เทพพระตรีมูรติ (เป็นการรวมร่างของพระพรหม,พระศิวะและพระนารายณ์)

<<ห้องเทวาณฤมิตร ห้องพุทธ>>

error: Content is protected !!