ห้องเทวาณฤมิตร

รูปพาโนราม่า (คลิกเมาส์ขวาแล้วลาก หรือ touch screen เลื่อนรูปไปซ้าย – ขวาตามต้องการ)

ห้องเทวานฤมิตร  เมื่อผ่านโลกใต้น้ำมาได้ก็จะมาพบกับดินแดนที่เต็มไปด้วยเทพเจ้า และมนุษย์ที่บำเพ็ญเพียรเพื่อหลุดพ้น ปลายทางของดินแดนแห่งนี้จะมีบันไดขึ้นสู่อาณาจักรผู้สร้าง

ห้องนี้จัดเป็นห้องที่มีงานทีวิจิตรที่สุดของเมืองไม้ งานส่วนใหญ่ใช้ไม้เทพธาโรแกะเพราะคุณสมบัติของไม้เอง  ทำให้ศิลปินสามารถแกะงานละเอียดได้ และมีความคงทนสูง

บันไดครุฑ  บันไดนี้เป็นขึ้นสู่อาณาจักรผู้สร้างและมีพญาครุฑ เฝ้าปากทางอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่พร้อมขึ้นสู่อาณาจักรผู้สร้างได้

บันไดนี้สร้างด้วยไม้มะค่าที่มีความหนามาก ซึ่งไม่สามารถหาได้ในปัจจุบัน  ส่วนพญาครุฑที่จัดแสดงอยู่เป็นพญาครุฑของประเทศอินโดนีเซีย (GARUDA) ทำจากไม้ชบา

<<ห้องโลกใต้บาดาล ห้องฮินดู>>

error: Content is protected !!