ห้องโลกใต้บาดาล

รูปพาโนราม่า (คลิกเมาส์ขวาแล้วลาก หรือ touch screen เลื่อนรูปไปซ้าย – ขวาตามต้องการ)

ห้องโลกใต้น้ำ  เมื่อพญานาคเปิดทางชาวเมืองไม้ก็สามรถเดินทางผ่านโลกใต้บาดาลได้ แต่โลกใต้บาดาลนี้กว้างใหญ่มาก จึงจำเป็นต้องหาผู้ชี้ทางให้พบ ผู้ชี้ทางท่านนี้ มีท่อนบนเป็นมนุษย์ผู้หญิง และท่อนล่างเป็นปลา

ห้องนี้จัดแสดงโดยใช้ซากไม้เทพธาโร เช่นเดียวกับห้องถ้ำพญานาค ไม้เทพธาโรเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีน้ำมันหอมในตัว ซึ่งน้ำมันนี้เองมีคุณสมบัติให้แมลงไม้ชอบ และทำให้ไม้มีความคงทนเป็น100ปี าทำให้ช่างนิยมนำมาแกะงานที่วิจิตร พบไม้ชนิดนี้มากที่ตรัง และพังงา

<<ห้องพญานาค ห้องเทวาณฤมิตร>>

error: Content is protected !!